Over Matexi

Met de Antwerp Tower zet Matexi de Operabuurt op de kaart.

Als buurtontwikkelaar met bijna 75 jaar ervaring en expertise is Matexi marktleider, geniet Matexi het vertrouwen en beschikken we over de nodige slagkracht om de meest uitdagende vastgoedprojecten te verwezenlijken in binnen- en buitenland.

Matexi zet al langer dan 20 jaar stevig in op binnenstedelijke reconversieprojecten van zowel historisch erfgoed als industrieel erfgoed. We saneren ze, integreren ze in het stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende woonbuurten. We zetten de kennis en ervaring in die we decennialang verworven hebben op het vlak van ruimtelijke ordening, architectuur en duurzaamheid.

Stedelijke reconversie is een cruciaal instrument voor de uitbreiding en vernieuwing van het verouderde Belgische woningbestand en past perfect binnen de huidige tijdsgeest om zorgvuldiger om te springen met de beschikbare ruimte.

Matexi koppelt deze jarenlange expertise en knowhow aan de inzichten en inspiratie van architect Wiel Arets. Een visie die in intense samenwerking met de stad Antwerpen werd vertaald naar een metropolitaanse woontoren.