Inspiratie

Gefundeerd investeren – Markteconoom Roel Helgers

Gefundeerd investeren – Markteconoom Roel Helgers

Wat zijn de bouwstenen van een gefundeerde investering? Is het vandaag nog rendabel om te investeren in vastgoed? Market economist Roel analyseert de trends in vastgoed en licht toe hoe het nu écht zit met de toekomst van vastgoed.

"Volgens het cliché zijn Belgen spaarders, maar de afgelopen jaren kozen meer en meer Belgen voor alternatieve investeringen."

Welke trends herken je vandaag binnen investeren?
“De afgelopen jaren kon een koper genieten van uitzonderlijk lage interestvoeten. Het cliché luidt dat Belgen spaarders zijn, maar door de lage interestvoeten op spaarboekjes kozen meer en meer Belgen voor alternatieve investeringen. Enerzijds belegt de Belg vandaag meer op de beurs, anderzijds merken we dat de Belg niet enkel  een ‘baksteen in de maag’ heeft voor een eigen woning, maar ook in toenemende mate gingen belegt in vastgoed. Zowel rechtstreeks met oog op verhuring als onrechtstreeks via de beurs.”

Investeer je best in nieuwbouw of bestaand vastgoed?
“Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. Waar de prijs van een nieuwbouwwoning meestal hoger ligt in vergelijking met die van een bestaande woning, liggen de onderhoudskosten bij nieuwbouwwoningen ook lager, hetgeen ervoor zorgt dat de uiteindelijke opbrengst hoger ligt. Bovendien is een nieuwbouwappartement vaak aantrekkelijker voor een potentiële huurder en is bijgevolg een hogere huurprijs gerechtvaardigd. Daarbij zal een nieuwbouwappartement bij een eventuele doorverkoop een hogere restwaarde hebben.”

Wat brengt een nieuwbouwappartement doorgaans op?
“Investeren in een nieuwbouwappartement levert tegenwoordig meestal een bruto-rendement op tussen de 3 en 4 procent. Hierbij spreken we alleen over het rendement uit huuropbrengsten en houden we nog geen rekening met prijsstijgingen van het vastgoed bij een eventuele verkoop. Hoewel de prijzen van vastgoed niet langer zo de hoogte in gaan als voor de financiële crisis, blijven ze toch jaarlijks stijgen. Dit zorgt bijgevolg voor een bijkomend rendement wanneer een investeerder besluit om zijn of haar vastgoed te verkopen.”

Gefundeerd investeren – Markteconoom Roel Helgers

Wat maakt investeren in vastgoed in Antwerpen vandaag interessant?
 “Zoals altijd in vastgoed blijft de locatie een cruciale factor. Net als in de rest van de wereld zien we ook in België dat de steden aan belang winnen. De verwachting is zelfs dat Antwerpen tussen nu en 2030 nog zal groeien met meer dan 11.000 huishoudens. Dit is een stijging van bijna 5%! Daarnaast zien we dat investeerders vooral kiezen voor 1- en 2-slaapkamerappartementen waarvoor zij makkelijk huurders vinden. De huurders zijn vaak jonge starters die eerst een tijdje huren, vooraleer zij eventueel overgaan tot de koop van een woning/appartement.”

"Vastgoed blijft een goede investering (zeker op de lange termijn) in de nabije toekomst"

Hoe zie jij de toekomst van investeren in vastgoed?
“Vastgoed blijft een goede investering (zeker op de lange termijn) in de nabije toekomst. Ondanks dat de algemene verwachting onder economen is dat de rente zal stijgen, met een mogelijk prijsdrukkend effect, zorgen een aantrekkende economie en meer koopkracht ervoor dat de vastgoedmarkt niet zal crashen en prijzen zelfs lichtjes zullen blijven stijgen. We hebben dus te maken met een stabiele markt. Daarbij zorgt de verwachte bevolkings- en huishoudenstoename ervoor dat de vraag naar vastgoed op peil blijft.”

Wonen in Antwerp Tower? Contacteer ons.

Contact

Wonen in Antwerp Tower met zicht op de stad?